Beheersing van bedrijfsprocessen (AO/IC)

Ik help u uw bedrijfsprocessen te beheersen en de risico’s te¬†verminderen ¬†door middel van analyse van de huidige stand van zaken. De resultaten van deze analyse vormen de basis van te implementeren beheersmaatregelen en procesoptimalisatie.