De Compliance functie

Ik help u bij het opstellen en implementeren van een continu proces van verbetering van de beheersing van de compliancerisico’s: cyclus van zorgdragen voor een juiste governance, uitvoeren risico analyses, plannen en implementeren van beheersmaatregelen, bepalen van de effectiviteit van de beheersmaatregelen (compliancemonitoring) en evalueren van de cyclus. Daarna wordt deze cyclus weer opnieuw doorlopen.

Ik kan de  Compliance-functie ook structureel voor u uitvoeren.