Integriteit risico analyse

Ik heb veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van een systematische integriteit risico analyse (SIRA) waarbij u het omgaan met risico’s en onzekerheid in de bedrijfsvoering integreert.

DNB: “Een integriteitrisicoanalyse is niet alleen een wettelijke verplichting. Zonder deze risicoanalyse kan een instelling of fonds de integriteitwetgeving niet risicogebaseerd naleven. Daarnaast is de integriteitrisicoanalyse een voorwaarde voor een toereikende inrichting van de integere bedrijfsvoering.