Risicomanagement

De Nederlandsche Bank beschrijft risicomanagement als een integraal, interactief proces van: het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid, het identificeren van risico’s, het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing, tot de uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.

Dit proces wordt continu doorlopen, zodat op het gebied van risicomanagement een zelflerende en zelfsturende organisatie bestaat, die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang, alsook van de opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan.

Integraal benadrukt dat het gaat om het management van alle verschillende risicogebieden in onderlinge samenhang. Als organisatie dien je te kijken naar drie onderwerpen:  risicocultuur/governance, risicostrategie en -beleid en  risicomanagementprocessen.

Ik heb veel ervaring met het opzetten en op pragmatische wijze uitvoeren van integraal risicomanagement. Hierbij worden alle mogelijke risico’s van uw onderneming bepaald, gewogen en geaccepteerd of verminderd door het nemen van (aanvullende) maatregelen.