Vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een veilige en integere werkplek.

Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u aandacht schenken aan psychosciale arbeidsbelasting (PSA).

Een vertrouwenspersoon speelt belangrijke een rol in het beleid ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. In de arbowet staat immers beschreven dat een werkgever de verplichting heeft om de medewerkers te beschermen tegen PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA verstaat men die factoren binnen de werksituatie die stress veroorzaken. U moet dan denken aan discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie/geweld en werkdruk. Een van de maatregelen die een werkgever kan nemen om medewerkers te ondersteunen als ze last hebben van PSA is het aanstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

De taken van een vertrouwenspersoon zijn:

  • Klachtafhandeling. Het opvangen van werknemers die last hebben van PSA.
  • Het geven van voorlichting en zorgen voor preventie van PsychoSociale Arbeidsbelasting.
  • Het signaleren en vervolgens adviseren van het management.

Wilt u een medewerker die klem zit professioneel ondersteunen? Ik volg binnenkort de  geaccrediteerde opleiding vertrouwenspersoon en word daarmee LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) gecertificeerd vertrouwenspersoon.

PSA: psychosociale arbeidsbelasting is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. De Arbowet noemt hierbij vijf thema’s: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, pesten en werkdruk.